Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Livshjulet – test hvor tilfreds du er med livet ditt!

Les innledningen først og kjør deretter en kort test som du finner lenger ned på denne siden.

Et nyttig verktøy for coaching

Livshjulet hjelper deg å se hvor balansert livet ditt er for øyeblikket, og hvor tilfreds du er med disse åtte livsområdene:

  • Karriere/jobbutvikling
  • Penger (din totale økonomiske situasjon)
  • Helse (fysisk og psykisk)
  • Venner og familie
  • Kjærlighet/romantikk
  • Personlig utvikling
  • Moro og avkobling (ferie, hvile, hobbyer, fritid, morsomme aktiviteter)
  • Fysiske omgivelser (hjemme, på arbeidsplassen)

This movie requires Flash Player 9

Slik fyller du ut livshjulet

For hvert livsområde gir du en skår fra 1 til 10, der 1 betyr svært utilfreds og 10 betyr fullstendig tilfreds.

Her er et eksempel på et livshjul med følgende skårer: karriere (5), penger (6), helse (9), venner og familie (8), kjærlighet/romantikk (3), personlig utvikling (7), moro og avkobling (5), fysiske omgivelser (9).

This movie requires Flash Player 9

Hjulet er ikke balansert, og det er livshjul stort sett aldri. Skårene veksler over tid, alt etter hva som skjer i livet til den det gjelder.
Poenget er ikke å oppnå total og endelig balanse. Livet er alltid i bevegelse.

Bruk livshjulet som en temperaturmåling på hvordan du har det nå for tiden, og som et verktøy til å tydeliggjøre hvor du ønsker endring og utvikling.

Grad av personlig tilfredshet

Spør deg selv: «Hvor tilfreds er jeg med hvert av disse områdene i livet mitt slik det er nå?»

OBS! Det er ikke snakk om hva du synes du burde leve opp til, eller hvor vellykket eller mislykket du tror du framstår i andres øyne.
Det viktige er hvor tilfreds du er selv, uavhengig av eventuelle ytre krav eller forventninger.

Gi skårer og få fram ditt eget livshjul

Trykk på pilknappen nedenfor og gi dine skårer for de ulike områdene av livshjulet (velg en verdi ved å dra glidebryteren med musepekeren).
Når du er ferdig, vises hjulet med verdiene du har oppgitt.

This movie requires Flash Player 9

Ble hjulet veldig «humpete», er det noen områder som peker seg ut?

Hva forteller hjulet om din totale livssituasjon akkurat nå?

På hvilke(t) livsområde(r) ønsker du endring og utvikling?

Start nå – og få det enda bedre!

Vil du ha endring, trengs det handling. Du kan starte .

Som coach tilbyr jeg å være en solid støttespiller og sparringpartner når du tar stegene framover mot det du ønsker.

Ta kontakt i dag på mobil 971 40 692 eller e-post og få vite mer om hvordan coaching kan hjelpe deg i din spesielle situasjon.