Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Få din personlige profil og lær å bruke dine sterke sider mer bevisst!


Jeg tar for tiden ikke inn nye klienter.

 • Ønsker du å kjenne og utnytte dine naturlige styrker enda bedre?
 • Vil du vite mer om din kommunikasjonsstil og dens fordeler?
 • Ønsker du å bli tydeligere på hva slags miljø og hvilke typer arbeidsoppgaver som passer best for deg?

Ta en enkel analyse og få klarhet

Jeg tilbyr en anerkjent analyse (JTI – Jungiansk Type Indeks) som på en enkel og rask måte tydeliggjør:

 • Dine sterke sider
 • Generelle personlige egenskaper
 • Din kommunikasjonsstil
 • Din læringsstil
 • Din arbeidsstil
 • Utfordringer (mulige fallgruver og «skyggesider»)
 • Arbeidsoppgaver som passer for din typebeskrivelse
 • Gunstig arbeidsmiljø for din typebeskrivelse

Jo bedre du kjenner deg selv, desto lettere kan du styre bevisst i retning av jobbtyper og arbeidsoppgaver som du har naturlige forutsetninger for å lykkes med, og som derfor passer spesielt godt for deg.

Du får også et mer bevisst forhold til hva slags miljøer du vil trives best i, og under hvilke arbeidsforhold du lettest blir motivert og kan utfolde deg.

Bedre kommunikasjon og samarbeid med partner, venner og kolleger

Samtidig som du blir enda bedre kjent med deg selv, får du dypere innsikt i likheter og forskjeller mellom deg selv og andre. De fleste opplever at det gir økt forståelse og toleranse for ulike måter å tenke, prioritere og opptre på. Dette har stor nytteverdi i kommunikasjon og samhandling med andre.

Jeg har et eget tilbud med JTI-analyse for par. Det kan gi deg og din partner en dypere forståelse for hverandre, og hjelpe dere til å kommunisere og samspille enda bedre. Dermed unngår dere lettere unødige misforståelser og irritasjonsmomenter i hverdagen.

Dette får du

 • Analyse som du utfører online når det passer deg.
 • Etterfølgende gjennomgang med kvalitetssikring av resultatene, der du kan stille spørsmål.
 • Personlig rapport (ca 10 sider) som beskriver din profil  (typebeskrivelse).
 • Hefte (65 sider) med innføring i JTI-modellen og Jungs typepsykologi, inkludert beskrivelse av alle de ulike profiltypene som modellen omfatter.

Praktisk gjennomføring

Selve analysen tar ca 20-25 min og består av ulike utsagn, der du krysser av de alternativene du synes stemmer best for deg.
Du gjennomfører analysen online fra en lenke som du får tilsendt pr e-post.

Merk! Det finnes ingen riktige eller gale svar, og det er ingen test på hva som er bra eller dårlig. Du svarer bare ærlig ut fra hvordan du oppfatter deg selv som person.

Etter at du har utført analysen, avtaler vi et tidspunkt for gjennomgang av resultatene (tar ca 1,5 time). Dette kan gjøres over telefon dersom du ikke har mulighet for et personlig møte.

Skulle du ønske å jobbe videre med det du har fått ut av analysen, følger jeg deg gjerne opp. Jeg har et gunstig tilbud med minipakker med coaching.

Bli enda mer bevisst på hva som fungerer best for deg!
Ta kontakt i dag på mobil 971 40 692 eller e-post for nærmere detaljer om bestilling av JTI-analyse.

«Alle er genier. Men hvis du bedømmer en fisk ut fra dens evne til å klatre i trær, så vil den leve sitt liv med en overbevisning om at den er dum.»
Albert Einstein