Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Coaching: Dette sier kundene

«Takk for timene jeg har hatt hos deg, det har vært veldig lærerikt og gitt meg nyttige verktøy jeg kan bruke videre. Du har også gitt meg påfyll i en periode av livet mitt hvor jeg virkelig trengte det. Nå er det opp til meg å bruke dette videre og vurdere hva jeg vil.»
G. E., prosjektleder IT

«For meg har coachingen vært en selvvalgt og svært nyttig veiledning og støtte i en personlig omstillingsprosess, der målet var å la det som er det viktigste i mitt liv, ta en større og rettmessig plass. Hensikten var å lytte til min indre stemme, våge å ta noen tøffe valg, stake ut en kurs for en ny karrierevei, og samtidig finne en ny balanse i livet mitt.
Anne Helene er en erfaren, dyktig og prosessorientert coach. Hun behersker sjeldent godt å kombinere profesjonalitet med en personlig og positiv væremåte, som for meg gir en ekstra dimensjon til veiledningen. Hun presenterer ikke lettvinte løsninger, presser ikke fram et resultat, men lytter til og driver meg respektfullt videre når jeg til tider lurer på hvordan jeg skal nå målet jeg har satt meg.»
S. M., Oslo

«Anne Helene er en fantastisk dyktig coach. Jeg føler meg tatt vare på, jeg blir sett og hørt, det er trygt å vise hele meg på godt og vondt. Hun ser alltid med en gang hva jeg trenger der og da, og hvordan hun skal få meg videre til mitt eget neste steg. Hun lytter virkelig med hele seg og får med seg alt jeg sier/ikke sier, altså det jeg kommuniserer med hele meg. Uvurderlige egenskaper hos en coach. Anne Helene er meget kompetent: hun vet hva hun gjør, hun har varme, omtanke, et klart hode og sterk evne til tydelig kommunikasjon.
Coaching gjør at jeg hele tiden utvikler meg, coaching er som en ventil for meg og er nødvendig for at jeg lettere kan håndtere livet og alle situasjoner som oppstår i alle sammenhenger. Utgangspunktet for coachingen var for å håndtere karrieren min, og coachingen har vært uvurderlig i forhold til å takle diverse tøffe arbeidssituasjoner på en profesjonell måte. Det har gjort at jeg lettere har gjort karriere, og raskere fått mer tillit i jobbsammenheng.
Forøvring coaches jeg like mye på alle områder i livet og får meget stort utbytte av det.»
K. P., Oslo

«Anne Helene er oppmuntrende og støttende, hun er en levende og engasjert lytter, og har helt spesielle innlevelsesevner. Hun fanger opp ting som bare underbevisstheten min har formidlet. Hun har evner og kompetanse til å gå inn i de aller fleste typer problemstillinger, på alle livets områder. Hun gir av seg selv og er 100 prosent til stede i samtalene. Hun gir klare og ærlige tilbakemeldinger, og hun har utfordret meg på ting som har vært vanskelige, noe som har ført til at jeg har kommet videre både i forhold til meg selv som person og i forhold til jobbmessige ting. Først og fremst har hun lært meg å kjenne mine egne ressurser og sterke sider, og dette har vært et veldig godt og positivt utgangspunkt.
Jeg har hatt svært stor nytte av coachingen. Jeg har lært noen teknikker og fått noen verktøy for å klare ting jeg synes har vært – og er – vanskelige. Jeg anbefaler henne på det aller varmeste til alle som ønsker seg en samtalepartner og veileder i livet, som jeg oppfatter at en coach er.»
E. R., seniorrådgiver Justisdepartementet

«Da jeg bestemte meg for at jeg ville søke coach i forbindelse med at jeg ønsket å komme meg videre i min yrkeskarriere, ble det første spørsmålet: hvem, hva og hvordan? Jeg gikk inn på internett og søkte meg gjennom det «havet» av tilbud som finnes. Da jeg kom til Anne Helenes hjemmeside stoppet jeg opp, leste om igjen og om igjen, og fikk en opplevelse av at her var det noe spesielt. Måten hun presenterte seg selv på – åpent og ærlig – traff meg på en slik måte at jeg valgte å ringe for å avtale time.
Jeg søkte henne for å komme meg videre i yrkeslivet. Med sin væremåte og den oppriktige interessen hun viste for meg og mitt livsmønster, ble det etter kort tid naturlig for meg å åpne opp og se meg selv og min hverdag i et nytt lys. Hun stilte de riktige spørsmålene, slik at de svarene som jeg selv bar med meg, kom frem. Og her var det mye å ta tak i. I tillegg ble det satt i gang en omstillingsprosess på min jobb. En tøff periode som jeg klarte meg fint gjennom og kom fra på en god måte, men som uten min personlige coach kunne fått et helt annet utfall.
I den tiden jeg har brukt Anne Helene som personlig coach har hun har lært meg å verdsette meg selv og ikke minst «å stå opp for meg selv». Det å kjenne på magefølelsen og å bli bedre til å ta valg som er til beste for meg, ikke bare tenke på andre, har vært viktig i min personlige utvikling.
Under samtalene er Anne Helene oppriktig til stede. Hun stiller spørsmål, hun er en god lytter og dømmer deg ikke – hva du enn måtte føle for å si. Hun både ler og gråter sammen med deg! Uansett hva vi pratet om, både på godt og vondt, hadde jeg alltid en god følelse og en positiv holdning etter samtalene våre!
Etter å ha kjent Anne Helene som min personlige coach i ett år og fire måneder, kan jeg virkelig anbefale henne på det varmeste.»
B. H., Oslo