Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Om coaching

Coaching handler om å stimulere til personlig vekst og utvikling ved at du henter fram og bygger på de ressursene som finnes naturlig i deg.

Finn dine egne svar og løsninger

Coaching er fundert i et positivt menneskesyn. Du (som alle andre) er hel, skapende og ressurssterk på din unike måte. Du har en iboende klokskap og evne til å finne gode svar og løsninger i deg selv.

Få hjelp til å utvikle deg

Som coach er jeg en sparringpartner som fungerer som døråpner, katalysator og pådriver.
Jeg hjelper deg å komme i kontakt med og bruke dine egne ressurser på meningsfylte og ofte nye måter.

Mine verktøy er blant annet at jeg stiller kraftfulle spørsmål, lytter til deg på flere nivåer, gir deg ærlige tilbakemeldinger, ansvarliggjør deg, og bruker løsningsorienterte teknikker og øvelser som bevisstgjør deg og åpner sinnet for nye perspektiver og muligheter.

Resultater

Vanlige resultater av coaching er:

  • Dypere selvinnsikt
  • Bedre selvtillit
  • Større grad av mestring
  • Økt motivasjon
  • Bedre kommunikasjon og samhandling med andre
  • Økt opplevelse av mening
  • Mer livsglede.

Jeg tilbyr coaching i både privat- og bedriftsmarkedet.

«Den lærer som er virkelig klok, tilbyr deg ikke sin egen kunnskap, men leder deg til skattkisten i ditt eget hode.»
Kahlil Gibran