Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Vinn-vinn kommunikasjon

For bedre samspill og resultater privat og på jobb

Unngå misforståelser og frustrasjon

Kommunikasjon kan være både utfordrende og vanskelig.
For eksempel:

  • Hvordan få sagt det du mener på en god måte?
  • Hvordan skape kontakt og bli hørt og respektert?
  • Hvordan unngå å rote det til hvis følelsene blir sterke?
  • Hvordan bli en god lytter?

Selv om kommunikasjon er helt avgjørende for våre påvirkningsmuligheter og vårt forhold til andre mennesker, har de færreste fått ordentlig skolering på det.

Fallgruvene er mange, og resultatene blir ofte deretter: misforståelser, frustrasjon, gnisninger og i verste fall konflikter – enten det gjelder privatsfæren eller på jobb.

Lær å kommunisere slik at både du og andre vinner

Kommunikasjon er et felt som er så stort, og som har så mange fasetter og nyanser, at du aldri kan regne med å bli ferdig utlært og beherske enhver situasjon til fingerspissene.

Likevel er det MYE du kan lykkes med ved hjelp av enkle midler og bevisst trening.
Det finnes mange praktiske og virkningsfulle tips og verktøy som kan løfte dine kommunikasjonsferdigheter til et helt nytt nivå og gjøre en stor forskjell.

Jeg har samlet mye nyttig kunnskap og erfaring på dette området, og har også skrevet en bok som heter «Vinn-vinn kommunikasjon».

Vinn-vinn tankegangen bygger på gjensidig verdighet og respekt. Ingen må gå på akkord med seg selv, ingen taper. Alles integritet blir ivaretatt. Det vinner alle på.

Individuelt eller kurs

Jeg tilbyr personlig veiledning og kurs (sistnevnte i samarbeid med dyktige kolleger).

Lær hvordan du kan

  • uttrykke deg ekte, tydelig og konstruktivt
  • bidra til å skape godt samspill og god samhandling med andre
  • oppnå tilfredsstillende resultater sammen

Ta kontakt i dag på mobil 971 40 692 eller e-post for nærmere opplysninger og be gjerne om et tilbud.

«Måten vi kommuniserer med andre og oss selv på, bestemmer til syvende og sist vår livskvalitet.»
Anthony Robbins