Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Praktisk informasjon om coaching

Ring og få en prøvesmak

Du er velkommen til å ringe meg på 971 40 692 for en kort uforpliktende prøvesamtale. Det vil gi deg en god pekepinn på hvordan kjemien mellom oss fungerer, og om mitt tilbud og min måte å jobbe på passer for deg.

For bedrifter: Velkommen til en uforpliktende samtale om hva jeg kan tilby ansatte i deres bedrift.

Slik foregår coachingen

Møteform

Personlige møter på mitt kontor i Oslo sentrum, eller over telefon/Skype (gjør deg geografisk uavhengig og fungerer veldig bra, om du skulle lure på det).

Startsamtale

Vår første coaching samtale er lengre enn de andre (1,5-2 timer).
Formålet med startsamtalen er at jeg skal bli kjent med deg som person, få klarhet i hva som er viktig for deg, og hva du ønsker å få ut av coachingen.
Vi vil også se på hvordan vi kan samarbeide på en måte som passer best mulig for deg.

Før startsamtalen vil jeg sende deg noen spørsmål som du jobber med på forhånd, slik at du er best mulig forberedt.

Løpende samtaler

Videre samtaler er normalt på 1 time med 1-3 ukers mellomrom.
Du setter agendaen for hva du vil jobbe med. Jeg stiller til rådighet min kompetanse som coach. Sammen skaper vi en prosess som hjelper deg å oppnå det du ønsker.

Mellom samtalene jobber du med oppgaver som vi blir enig om. Vi utforsker sammen hva du kan lære av erfaringene du gjør deg underveis, og hvordan du kan bygge videre på dette i neste omgang. Både suksess og fiasko gir verdifull læring!

Hvor lenge

Du engasjerer en coach fordi du ønsker endring. Endring og utvikling tar tid. Jeg anbefaler derfor minst 3 måneder i tillegg til startsamtalen. Mange velger å fortsette utover dette. Det vanligste er 3-6 måneder. Du avgjør selv. Jeg tilbyr fleksible løsninger.

Betaling

Bedrift: Fakturering etter avtale.
Privat: Forskuddsvis ved overføring til konto. Reduserte priser for privatpersoner.

Merk: Avtalte coaching samtaler må betales i sin helhet hvis de ikke avbestilles senest kl 12.00 arbeidsdagen i forveien.

«Husk alltid at din egen beslutning om å lykkes er viktigere enn alt annet.»
Abraham Lincoln