Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Være hel og levende

Med coaching som døråpner

  • Hva vil det si å være et helt og levende menneske?
  • Hva er poenget med det?
  • Føler du deg hel og levende?

Kontakt og sammenheng

Å være hel handler om å oppleve at tanker, følelser, kropp og sjel er forbundet med hverandre. Det er å kjenne at du ikke består av løsrevne deler uten kontakt og sammenheng, men av ett hele med mange fasetter som spiller sammen på en meningsfylt måte.
Det er også å erfare at du er en del av en større sammenheng, at du er forbundet med det som finnes rundt deg.

Å være levende handler om å være til stede i øyeblikket, med våkne sanser: å se, høre og føle impulsene som hvert øyeblikk gir. Fargene, tonene, stemningen, alle nyansene …
Når du er levende, rommer du dine tanker, følelser, drømmer og lengsler. Både glede og sorg, lykke og savn.
Du har kontakt med det som pulserer inni deg, og med det som skjer utenfor deg. Du lar livet strømme gjennom deg og bevege deg.

Jeg tenker at vi alle i utgangspunktet er hele og levende. Det er vår naturlige tilstand.
Da er vi oss selv fullt og helt, og lever og uttrykker oss i tråd med hvem vi er og hva som gir mening for oss.

Hvis vi ikke føler oss hele og levende, er det tegn på at vi er i utakt med noe i oss selv.
Vi er ikke helt på plass, noe skurrer og kaster skygger innvendig.

En indre tilstand

Å være hel og levende er en indre tilstand. Den kan påvirkes av ytre omstendigheter, men er ikke avhengig av dem.
Mennesker kan være hundre prosent seg selv og leve med gnist og mening også under svært vanskelige forhold.

Her er noen nøkkelfaktorer som styrker deg i å være hel og levende:

  • Du har god kontakt med tankene, følelsene og verdiene dine, og med kroppen din.
  • Du aksepterer og verdsetter deg selv slik du er.
  • Du respekterer deg selv og tar vare på deg selv.
  • Du er til stede her og nå med våkenhet og engasjement.
  • Du gir deg selv frihet til å være ekte og ærlig, og til å uttrykke deg slik det er naturlig for deg.
  • Du søker mot det som gir deg glede og mening i livet.

Jo mer av dette som er til stede, desto mer vil du oppleve livet ditt som helt og meningsfylt, og desto oftere vil du føle deg levende, glad og takknemlig.

Det betyr ikke at livet nødvendigvis blir enklere. Du kan ikke styre alt som skjer, og ingen vet hva morgendagen bringer.
Nøkkelen ligger i at du har bygget opp din indre styrke og er bevisst på hvordan du forholder deg til alt som skjer.

Smitteeffekt

Det fine er at det du gir til deg selv, det gir du også naturlig videre til andre.

Når du aksepterer og verdsetter deg selv, vil du også akseptere og verdsette andre.

Når du gir deg selv frihet til å være den du er og leve med mening, vil du også gi andre den samme friheten.

Når du er hel og levende i ditt uttrykk, oppmuntrer du også andre til å være hele og levende.

Å være menneske er et livslangt (bokstavelig talt!) og spennende prosjekt med uendelig mange utviklingsmuligheter.
Gi deg selv anledning til å vokse og blomstre!

Coaching kan bidra med verdifull næring på veien.

Bak maskene
Bak maskene
bak rollene
bak inngrodde mønstre og stivnede lag.
Pulserer livet
og kjernen din hvisker:
«Vil du være deg selv fullt og helt i dag?»
Anne Helene Grøntoft