Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Uttalelser fra kunder

Kurs og foredrag i kommunikasjon

«Kurset var både nyttig og humørfylt, og var spesielt tilrettelagt for gruppens behov på forhånd av kurslederne. I forveien var det meldt inn ønske fra oppdragsgiver om å få hjelp til å forbedre seg på konstruktiv kommunikasjon i gruppen som et tiltak i forbindelse med resultater fra den årlige medarbeiderundersøkelsen.
Tema som ble tatt opp var blant annet lytting, åpne spørsmål, innstilling og tilbakemeldinger. Gruppen gjennomførte praktiske øvelser i tillegg til å ha noen teoriøkter. Deltakerne fikk en kikk på kommunikasjon fra «utsiden», og fikk øvd seg på flere forskjellige kommunikasjons- og lytteteknikker.
Kurset ble veldig godt mottatt av deltakerne, og det var nok en vekker for mange hvor lite bevisst man er på sin egen kommunikasjon og hvordan man selv kan endre fullstendig på en samtale ved bare å lytte på en annerledes måte. Temaer fra kurset dukker fortsatt stadig opp i samtaler på arbeidsplassen.»
Avdelingsleder
helsesektoren

«Vi i virksomhet Barn og Unge hadde besøk av Anne Helene Grøntoft på vår årlige samling. Temaet for den faglige delen av dagen var kommunikasjon og Anne Helene “leverte varen” på en meget god måte. Vi var ca. 80 ansatte til stede og det kunne tenkes at det ville by på en utfordring å foredra om dette temaet i et så stort fora. Men, det gikk utrolig fint; Anne Helene vekslet på å foredra fra podiet og å sette oss andre i aktivitet med å dele erfaringer og tanker oss imellom. Anne Helene har en meget levende, tydelig og morsom måte å formidle sitt budskap på og kan trygt anbefales til andre som skal ta et dykk inn i det viktigste verktøyet vi som jobber direkte med mennesker har: kommunikasjon.»
Sissel Austberg
Prosjektleder, Kompetanseutvikling i BoU
Tønsberg kommune

«Nærmere 40 ansatte i Planteforsk, Region Vest var samlet til kurs i kommunikasjon i Bergen våren 2005. Vår foredragsholder var Anne Helene Grøntoft. Hun er en svært engasjert og inspirerende foredragsholder som gir mye av seg selv.
Foredraget inneholdt blant annet ‘5 trinns modellen’ i kommunikasjon, rollespill og nyttige eksempler som kan brukes både i det daglige arbeidsliv og på det mer personlige plan.
Jeg har i etterkant mottatt flere henvendelser fra deltakerne som var svært fornøyde med kurset og som allerede har tatt i bruk 5 trinns modellen.»
Gerd Tingvik
Kontorleder
Planteforsk, Særheim forskingssenter

«Administrasjonen hos oss på 10 personer har hatt 2 times kurs med Anne Helene Grøntoft, der vi gikk gjennom 5-trinns metoden for å hjelpe oss til å kommunisere tydelig og helhetlig. Vi fikk veiledning om hvordan vi kan oppnå en vinn/vinn situasjon og en dialog der begge parter blir hørt og respektert.
Gruppen fikk en åpen og god dialog med Anne Helene. Vi utvekslet erfaringer fra vårt eget liv der denne metoden vil fungere bra og trente på denne metodikken. Selv om dette kurset var på kun 2 timer, så vi hvordan denne metoden kan hjelpe oss og det er viktig at vi nå har fått et felles språk. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært udelt positive og vi vil ta dette i bruk umiddelbart.»
Christine Langbråthen
HR sjef
SAS Institute Norge

«Os kommune i Hordaland har nytta Anne Helene Grøntoft til å kursa samtlege tilsette i Kommunehuset i bruk av heilskapleg kommunikasjon og bruk av 5-trinnsmetoden. Over 100 tilsette deltok i eit 7 timars kurs som gjekk over 2 dagar. Bodskapen vart lagt fram på ein god og spennande måte, med variasjon mellom førelesing, rollespel, individuelle og gruppevise øvingar.
Anne Helene var dristig i framføringa av bodskapen; ho var direkte, ærleg og hadde særs gode og sterke døme frå sitt liv som illustrerte kva gode/dårlege kommunikasjonsmåtar gjer med oss i dagleglivet, anten vi er på jobb eller i ein familiesamanheng.
5-trinnsmetoden er ein god reiskap; han er enkel, forståeleg og særs verknadsfull!
Vi tilrår alle organisasjonar som er i endringsprosessar å nytta Anne Helene som kurshaldar innafor emnet kommunikasjon. Ta gjerne kontakt med kompetanseleiar for nærare informasjon.»
Birthe Rasmussen
Kompetanseleiar
Os kommune

«Min ledergruppe har gjennomgått kurs i de 5 trinnene i helhetlig kommunikasjon med Anne Helene Grøntoft.
Anne Helene er en god instruktør som kommuniserer direkte, ærlig og åpent med alle kursdeltagere.
De 5 trinnene i helhetlig kommunikasjon inneholder alle elementer som bør være en selvfølge i kommunikasjon mellom individ og i grupper.
Tilbakemeldingene fra ledergruppen etter kurset har vært meget positive og allerede på første møte ble den nye kunnskap omsatt i praksis.»
Gorm Frimannslund
Direktør Stasjonsavdelingen
Widerøe’s Flyveselskap ASA

«Alle mine ansatte har vært med på kurs hos Anne Helene Grøntoft. Det har vært helt grunnleggende i en bedrift som jobber med mennesker å ha en større forståelse for kommunikasjon.
Vi har brukt kursene til Anne Helene Grøntoft på flere nivåer over tid, slik at det har vært tid til refleksjoner, erfaringer og egenutvikling. Kursene har også gitt en større forståelse for hverandre i jobbsammenheng. Vi har blitt flinkere til å takle konflikter og blitt mer bevisste med å ta opp uoverensstemmelser på et tidligere tidspunkt. Anne Helene er en inspirerende foreleser som utstråler glede og ro.»
Dagny Hovi
Kreativ og faglig leder
Tonsåsen Opptreningssenter, Etnedal

«Nordbohus Gjøvik A/S med datterselskaper har benyttet Anne Helene Grøntoft til å holde et foredrag over temaet helhetlig kommunikasjon.
Foredraget ble avholdt på en meget engasjerende og inspirerende måte slik at hennes budskap nådde fram til alle deltakerne.
Til tross for at foredraget bare varte ca 2 1/2 time ble det gitt mange gode og konkrete råd om emnet knyttet opp til konkrete eksempler.
Vi kan gi henne våre beste anbefalinger og står gjerne til tjeneste med ytterligere informasjon.»
Esben Hveem
styreformann
Nordbohus Gjøvik A/S