Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Finn din drøm – og virkeliggjør den! Del 2

av Anne Helene Grøntoft

(trykket i Alternativt Nettverk nr 5/99)

Føler du at du ikke har havnet på riktig hylle her i livet?
Har du en fornemmelse av at det er noe du vil utrette, uten å vite hva?
Eller har du en hemmelig drøm som du aldri har fått gjort noe med?
Da er kanskje tiden inne til å gjøre noe med det.

Tenk deg å drive med det du har aller mest lyst til. Leve i takt med deg selv. Bruke dine personlige ressurser på en måte som gir livet mening og glede. Det er faktisk mulig.

Veien kan være både lang og kronglete, det er sant. Jeg tror imidlertid det viktigste er at vi føler vi er underveis, at vi er på rett spor.

Denne artikkelen inneholder råd og tips samlet fra egen erfaring, arbeid med klienter og bøker om emnet. Bruker du disse rådene, er det svært sannsynlig at det begynner å skje ting i livet ditt.

Gi deg selv muligheten til å skape deg det livet du innerst inne ønsker deg!

«Hvem er jeg – hva vil jeg?»

For å finne ut av hva vi vil, trenger vi å vite hvem vi er – hva som er kjernen i oss selv, hva som er våre mest dyptfølte behov. Personlig tror jeg at vi dypest sett ganske enkelt ønsker å være og utfolde denne kjernen i oss selv. Det vil si være og leve ut vår essens, den vi egentlig er. Og bli verdsatt for det.

Opplevde vi å bli verdsatt som den vi er da vi vokste opp, så tror jeg at vi naturlig vil utfolde oss slik vi egentlig ønsker. Men det er dessverre ikke så vanlig å ha vokst opp i et miljø preget av ubetinget kjærlighet og aksept.

Vi kan tvert imot ha opplevd mange forventninger og krav til hvordan vi skal være, og hva vi skal drive med. Det kan ha ført oss nokså langt vekk fra å være i kontakt med kjernen i oss selv. Som voksne kan vi dermed ha endt opp med et liv og en hverdag som er langt fra det vi dypest sett ønsker oss og trenger.

Første skritt er derfor å begynne arbeidet med å finne tilbake til seg selv. Den jobben kan vi ikke forvente at noen andre skal gjøre for oss. Ikke tror jeg det er mulig heller, for det er bare ved å lete i oss selv at vi finner svarene.

Øvelse

Du kan begynne å stille deg selv spørsmål:
«Hva slags person er jeg?
Hva er det som er meg?
Hvilke interesser har jeg?
Hva er det som virkelig engasjerer meg?
Hvilke spesielle evner og ressurser har jeg? (For du har nemlig det!)
Hva er min innerste essens?»

Det kan ta litt tid å finne svar på disse spørsmålene, fordi vi er vant til å fokusere på hva slags utdannelse vi har (eller ikke har!), og hva som er «fornuftig», «riktig» og «økonomisk forsvarlig», istedenfor å kjenne etter hva vi innerst inne ønsker og trenger.

For min egen del har det vært veldig nyttig å begynne å legge merke til hva som engasjerer meg i hverdagen. Det kan for eksempel være at et bestemt tema bringes opp på TV eller i samvær med andre, og så er det som om noe i meg våkner og tennes. Jeg retter meg opp, lener meg framover og følger nøye med. Selv om jeg skulle være trøtt og sliten, blir jeg lys våken og suger til meg inntrykkene jeg får.

Eller det kan være at jeg holder på med en aktivitet som oppsluker meg fullstendig. Det er som om tiden forsvinner, og jeg føler meg levende og oppglødd.

Opplever du lignende reaksjoner hos deg selv fra tid til annen? I så fall:
Legg merke til og husk på nøyaktig hva det var som engasjerte deg.
Og bestem deg for at du vil oppleve mer av det!

For eksempel

Selv oppdaget jeg at hver gang jeg kom i kontakt med ting som hadde å gjøre med mellommenneskelige relasjoner, kommunikasjon, selvutvikling og åndelig vekst, så ble jeg skikkelig tent. Min interesse for slike ting er rett og slett utrettelig.

Den gangen jeg virkelig begynte å erkjenne dette, hadde jeg en teknisk orientert jobb i databransjen. Jeg var ikke på rett hylle. Etter å ha skjelvet i buksebeina i lengre tid av frykt for å miste inntekten min, tok jeg mot til meg og sa opp jobben. Det er et av de mest betydningsfulle valgene jeg har gjort i livet mitt.

Jeg bestemte meg for å begynne i terapi. Det hjalp meg til å finne ut av hva jeg ville drive med: kommunikasjon og selvutvikling. For å tjene penger jobbet jeg deltid som frilanser mens jeg tok diverse kurs.

Og nå, drøyt åtte år senere (1999), er jeg godt etablert i en jobb der jeg kan dyrke min store lidenskap: å hjelpe folk til å lege gamle sår, komme i kontakt med sine indre ressurser, kommunisere helhetlig, og bygge seg opp det livet de virkelig ønsker seg.

Utfordrende, men så mye å vinne!

For meg har det vært, og er fremdeles, en utfordrende prosess. Men du verden for en glede å kunne drive med det som jeg brenner for – og attpåtil ha det som levebrød.

Det er min overbevisning at dette er en mulighet vi alle bærer i oss. Jeg tror at hvis vi tør og virkelig vil, så kan vi skape oss en tilværelse der vi får brukt oss selv og våre ressurser på en måte som gjør livet givende og meningsfylt. Og det er da vi har mest å gi til menneskene rundt oss også, ikke minst våre nærmeste.

Det pleier å være noen snuoperasjoner, risker og erkjennelser vi skal igjennom underveis, men jeg synes det er en liten «pris» å betale i forhold til hva vi vinner.

Søren Kierkegaard har sagt:
«Å våge er å miste fotfestet for en stund.
Å ikke våge er å miste seg selv.»

Det er gjennom å ta utfordringene livet gir oss, at vi finner oss selv og blir levende, skapende mennesker.

Anerkjenn deg selv og dine ressurser

Ofte kan selvbildet og troen på egne muligheter være nokså skral i utgangspunktet. Vi føler oss kanskje fastlåst i vår nåværende livssituasjon og tviler både på våre egne evner og om det er mulig å få til noen vesentlig forandring.

Hvis vi skal komme noen vei, trenger vi å lære å verdsette oss selv og de evnene vi har. Vi trenger å føle oss trygge på at vi har noe bra å bidra med her i verden. Det gir oss nemlig den drivkraften som er nødvendig for at vi skal kunne finne og virkeliggjøre drømmen vår.

Det kan ta tid å lære å verdsette seg selv fullt og helt, men det er store gevinster å vinne underveis. Jeg foreslår at du bestemmer deg for å sette i gang med å styrke selvbildet med en gang, dersom du vet at du trenger det.

Øvelse

Begynn å tenke etter:
«Hva er jeg god til?
Hva har jeg evner til?
Hva er det som faller lett og naturlig for meg?
Hva er det andre personer gir meg positiv tilbakemelding på?»

Her gjelder det å favne vidt. Det er ikke snakk om at du må ha noen spesiell utdannelse eller kunnskap. Tenk heller på dine personlige egenskaper, dine egne «spesialiteter».

På kursene mine deler jeg ut et skjema med mange alternativer der folk kan krysse av det som passer for dem.

Noen eksempler fra skjemaet: Jeg har evner til/jeg liker å:
bruke kroppen, sansene, viljen, følelsene, det mentale, mine åndelige sider, være humoristisk, leke, være kreativ, formgi ting, utforske ting, formidle noe, ta initiativ, lede andre, assistere andre, samarbeide, gi omsorg, helbrede, være stabil, være fleksibel, knytte kontakter, gi råd, utfordre, megle, organisere, selge, være strategisk, være nøyaktig, være målrettet, ta sjanser, nyte, være stille, være optimistisk.

Øvelse

Det er uendelig mange muligheter. Jeg foreslår at du lager en liste over minst femti ting for deg selv – store og små ting du er god til.

Ta også med ting som tilsynelatende er nokså ubetydelige. Kanskje du for eksempel er god til å legge merke til når noen trenger å sitte på bussen eller trikken, at du lett husker tall, at du er dyktig til å prute, eller at du har godt hundetekke.

Det er rart med de små tingene. De sier ofte ganske mye om vårt forhold til de store tingene i livet.

Tillat deg å drømme

Ofte lar vi oss begrense veldig av vår vante tankegang om hvilke muligheter vi har. For eksempel er det mange som lar stillingsannonser bestemme rammen når de skal prøve å finne ut hva de ønsker å gjøre framover.

Jeg tror vi også trenger å ta en titt innenfor skjortekraven, kjenne etter hva vi egentlig har lyst til, og høre på hva vår indre stemme forteller oss. Selv er jeg henrykt over hvor mange gode og levedyktige ideer som oppstår hos folk når de gjør det.

Dessuten er jeg overbevist om at hvis det er noe vi virkelig vil, så har verden også bruk for det og venter på det. Og ønsker vi å gjøre det til et levebrød, tror jeg det er fullt mulig – med den rette innstillingen og innsatsen.

Øvelse

Her er en øvelse som hjelper deg til å tenke friere enn du kanskje tillater deg til daglig:
Forestill deg at du reiser til et helt nytt sted hvor du skal starte en ny tilværelse. Forholdene er lagt perfekt til rette for deg. Du har husly, mat og rikelig med tid og penger. Du har tilgang til alt du måtte trenge av ressurser, folk og hjelpemidler.
Menneskene du treffer er positive og aksepterer og støtter deg uten å stille spørsmål. Kort sagt, det er ingenting som hindrer deg i å gjøre akkurat det du har aller mest lyst til.
Hva ville du velge å gjøre umiddelbart?
Hva ville du gjøre på lengre sikt?
Noter ned det du finner ut.

Øvelse

For å komme i kontakt med dine mest presserende ønsker og behov kan du prøve en mer dramatisk tilnærming:
Tenk deg at du hadde bare ett år igjen å leve.
Hva ville du bruke dette året til?
Er det noen behov, drømmer eller ønsker som ville blitt spesielt viktig for deg å gjøre noe med?
Er det noe du trenger å fullbyrde?
Er det noe i livet ditt som du trenger å ta oppgjør med eller kvitte deg med?
Noter ned det du finner ut.

Vær ærlig mot deg selv – ha bakkekontakt

Neste trinn er å stikke fingeren i jorda og finne ut hvor du faktisk står i øyeblikket.

Øvelse

Vær ærlig mot deg selv når det gjelder hvordan du har det.
Hva slags livssituasjon befinner du deg i?
Hva tenker du om deg selv og måten du lever på nå?
Hvordan føler du deg innvendig?
Er du i takt med deg selv?
Har du bakkekontakt?
Er du tilfreds med måten livet ditt utvikler seg på?
Er det noe du trenger å forandre på i din nåværende livssituasjon?
Må noe bli annerledes for at du skal komme videre?
Hva trenger du mindre av i livet ditt? Er det for eksempel noen eller noe som må ut av livet ditt?
Hva trenger du mer av? Er det noe du trenger å tiltrekke deg?

Jeg tror ikke vi kommer særlig langt hvis vi ikke starter med å være helt ærlige mot oss selv. Vi må tørre å erkjenne hvordan vi egentlig har det, både fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. Det er selve målestokken for vår egen prosess og utvikling.

Hvis vi har gått på akkord med oss selv i lengre tid, prøver kroppen og psyken vår å si ifra. Vi kan få problemer mentalt (konsentrasjonsproblemer, negative tanker), følelsesmessig (depresjon, likegyldighet), fysisk (smerter, utbrenthet, sykdom) og åndelig (tomhet, meningsløshet).

Når vi er ærlige mot oss selv, vil vi merke slike signaler. Og det er først da vi har muligheten til å gjøre noe med dem.

Gi deg selv friheten til å velge

Vi har muligheten til å gjøre noe med vår egen livssituasjon.
Vi har mulighet til å velge.

Vi kan slutte å gjøre oss selv til ofre for tilværelsen, det vil si slutte å bare la ting skje med oss og legge skylda for problemene våre på andre.

Randi B. Noyes skriver i sin bok «Kunsten å lede seg selv» (anbefales!):
«Å ha ansvar for ditt eget liv betyr å ha frihet, hvert sekund på dagen, til å velge hvordan du skal forholde deg til de livsbetingelsene som omgir deg akkurat nå.
For enten du tar ansvaret for livet ditt eller ikke, har du det like fullt.»

Det er ikke alltid vi kan forandre menneskene og forholdene rundt oss, men vi kan forandre måten vi selv forholder oss til dem på. Og det fine er at når vi forandrer vår måte å forholde oss på, så synes plutselig verden annerledes.

Dessuten begynner vi å tiltrekke oss nye mennesker og nye forhold omkring oss som overensstemmer bedre med vår nye tenke- og væremåte. Ting begynner å skje.

Ta en klar beslutning

Jo mer jeg jobber med meg selv og andre, desto tydeligere blir det for meg hvor viktig det er at vi tar klare beslutninger, både om hva vi vil og hva vi ikke vil.

Hvis du ikke vet hva som er din drøm ennå, gjør ikke det noe. Ta bare en klar, fast og helhjertet beslutning om at du skal finne drømmen din, og at du gradvis skal lære å virkeliggjøre den.

Sett deg gjerne mål for hvor lang tid det skal ta, så har du noe konkret å arbeide imot.

Og ikke minst: Støtt deg selv i at du fortjener å finne og virkeliggjøre drømmen din. For du fortjener det, gjør du ikke?

Bli som en magnet

Klare tanker skaper fokus og gjør det lettere for oss å tiltrekke oss det vi ønsker.

Hvis vi vet tydelig hva vi vil og ikke vil, blir vi som en slags magnet. Jo klarere og sterkere tanker, desto større tiltrekningskraft. Det gjelder å virkelig mene og føle det vi ønsker oss.

Øvelse

Når du skal i gang med noe nytt, anbefaler jeg deg å skrive en ønskeliste.

Gi listen en overskrift, for eksempel «Min nye jobb/arbeidsplass».
Del listen i to kolonner, den første med tittelen «Jeg vil ikke/ønsker ikke», og den andre med tittelen «Jeg vil/ønsker».
Så skriver du ned alt du kommer på i begge kategoriene.

Eksempel på første kolonne:
«Jeg vil ikke stresse, kjede meg, gå lei, bli utbrent på jobben.
Jeg vil ikke ha kolleger som skaper intriger og konflikter.
Jeg vil ikke være innblandet i maktspill mellom personer.
Jeg vil ikke ha en arbeidsplass som forurenser miljøet.»

Eksempel på andre kolonne:
«Jeg vil ha en jobb jeg virkelig liker, der jeg kan bruke mine naturlige evner og utvikle meg som menneske.
Jeg vil ha positive utfordringer og lære nye ting som interesserer meg.
Jeg vil trives, være glad og få overskudd på jobben.
Jeg vil ha en arbeidsplass som er preget av åpenhet, respekt og likeverdighet.
Jeg ønsker å bli verdsatt som den jeg er.
Jeg vil ha en miljøvennlig arbeidsplass.»

Til slutt skriver du: «Dette, eller noe enda bedre, innen <dato>. Takk!»

Jeg lagde selv en ønskeliste for min nye drømme-arbeidsplass for noen år siden, før jeg visste hva jeg ville drive med i framtiden. Den hang over sengen min til blekket bleknet. Det tok et par år med gradvise forandringer, og så var ønskelisten oppfylt på alle vesentlige punkter!

Konsentrer deg om hva du ønsker, og hvordan du vil føle deg. Ikke tenk så mye på hvordan det skal gå an å få det til.

La livet selv vise vei, skritt for skritt. Som regel dukker det opp muligheter og løsninger vi ikke ville tenkt på engang!

Gi slipp på frykt og selvsabotasje

Underveis i arbeidet med å forandre livet vårt til det bedre kommer vi gjerne i kontakt med frykt og indre motstand. Det er hindre vi har satt opp for oss selv basert på negative – og noen ganger traumatiske – erfaringer fra fortiden.

Vi kan være ganske oppfinnsomme og iherdige når det gjelder å sabotere oss selv slik at vi ikke kommer videre. Nedenfor finner du noen typiske selvsaboterende tanker som folk stopper seg selv med. Du kjenner kanskje igjen dine egne «favoritter» blant dem:

Jeg er ikke god nok. Det er stor risk for at jeg vil mislykkes.
Det er for egoistisk. Jeg får så dårlig samvittighet.
Det er ikke mulig. Det lar seg ikke gjøre. Det er for urealistisk.
Jeg tør ikke, for jeg vet ikke hva konsekvensene blir.
Hvis/når bare det og det skjer (for eksempel at jeg vinner i Lotto, at partneren min forandrer seg, at ungene blir store, at foreldrene mine dør), da skal jeg virkeliggjøre drømmen min. (Gjøre seg avhengig av betingelser som man ikke rår over.)
Jeg har ikke tid.
Jeg har ikke råd.
Det går ikke an å leve av det.
Det er ingen som er interessert i det jeg har å tilby.
Det er altfor mange muligheter. Jeg klarer ikke å velge.

Øvelse

Hvis du kjenner deg igjen i noen av eksemplene ovenfor, kan du spørre deg selv:
«Hva er det jeg oppnår ved å stoppe meg selv med slike tanker?»
Det kan for eksempel være at du kan fortsette i den kjente og trygge tralten, få aksept av andre for det, kan fortsette å synes synd på deg selv eller straffe deg selv, eller at du kan fortsette å dagdrømme uten at det får noen konsekvenser.

Videre kan du spørre deg selv:
«Hva er det jeg unngår når jeg stopper meg selv med slike tanker?»
Det kan for eksempel være at du slipper å ta sjanser, slipper konfrontasjoner og oppgjør, slipper å ta ansvar for deg selv og livet ditt, slipper å forandre deg, slipper å tenke nytt, slipper å bryte ut av gamle mønstre, slipper å ta økonomiske risker, eller at du slipper å møte eventuelle negative reaksjoner fra dine nærmeste.

Så kan du spørre deg selv hva du tror selvsabotasjen på lang sikt vil gjøre med livet ditt, humøret ditt, overskuddet ditt, ditt forhold til deg selv og andre, og ditt syn på framtiden.

Selv syntes jeg det var en verdifull påminnelse da jeg for et par år siden hørte amerikaneren Jim Britt si under et av sine foredrag:
«Hva er viktigst, frykten eller drømmen?»
(Jeg kan anbefale hans bok «Rings of Truth», ISBN 0-9662171-0-1.)

Det er ikke alltid så enkelt å jobbe gjennom all frykt og motstand alene. Personlig har jeg hatt stor hjelp og glede av å gå i terapi. Hvis du vurderer å gjøre det selv, så finn en terapeut du har tillit til, og la prosessen ta den tiden den trenger.

Vær villig til å forandre deg

Vi kommer oss ikke ut av gamle spor hvis vi ikke er villige til å forandre oss. Ofte er det nødvendig med forandringer både innvendig og utvendig.

Vi trenger å gi slipp på følelser som holder oss nede (for eksempel frykt, bitterhet eller depresjon), og endre vante måter å tenke og handle på som begrenser oss.

Og kanskje det er nødvendig at vi skifter ytre miljø på et eller annet vis (for eksempel jobb, bosted eller omgangskrets).

Vi trenger å ta sjansen på å tenke nytt og handle på nye måter. Våge å tro at det er mulig å skape oss et givende og meningsfylt liv. Være åpne for at uventede positive ting kan skje, at vi vil treffe de rette menneskene, at de riktige mulighetene vil dukke opp, og at vi fint vil greie å tjene de pengene vi trenger.

Vi trenger å ha tillit til at ressursene og støtten vi trenger vil være der når vi har behov for det, bare vi er åpne for det og villige til å ta imot.

La meg her tilføye at uansett hvor mye tillit vi har, så tror jeg ikke det fører fram bare å sitte passiv og vente på at løsningene skal lande i fanget vårt.

Vi må ta aktivt del selv også. Ta initiativ. Gjøre noe konkret for å skape den forandringen vi ønsker oss.
«Gud hjelper den som hjelper seg selv», så jeg brodert på en løper en gang. Jeg tror det er sant.

Ta initiativ – og grip mulighetene som oppstår

Det er forbløffende hva som kan skje når vi bare er villige til å ta det første skrittet selv. Det er som om livet selv svarer på initiativet vårt, som om det oppstår et spontant samarbeid mellom oss og de kreftene som virker i universet.

Plutselig kan det dukke opp muligheter vi ikke ante noe om. Eller vi kan treffe en person på gata som gir oss akkurat de opplysningene vi trenger.

Vi kan oppleve stadig flere sammentreff som tilsynelatende er tilfeldige, men som likevel er svært meningsfylte (såkalte synkroniteter), fordi de gir oss akkurat det vi trenger der og da, og leder oss i riktig retning.

Jeg vet om en familie som opplevde å miste et barn i sykdom. De fikk et sterkt ønske om å starte et leirsted for barn med dødelige sykdommer. Det skulle være et vakkert sted på landet der barna kunne leke og delta i spennende friluftsaktiviteter.

Familien hadde ikke noe kapital, og de ante ikke hvordan de skulle få det til. Så fikk de vite om et forum ved navn International Income Builders, som har som formål å hjelpe folk til å virkeliggjøre sine drømmer.

Familien deltok på et av forumets seminarer og presenterte sin drøm. Og hva skjedde? En annen deltaker på seminaret hadde et stort landsted som ikke var i bruk. Han ble så rørt over familiens drøm at han tilbød dem å låne stedet gratis!
Det passet perfekt for formålet, med et stort hus i tipp topp stand, beliggende i naturskjønne omgivelser.

Jeg kjenner også en mann som bestemte seg for å fortelle om en idé han brant for, til en person han traff «tilfeldig». Vedkommende syntes det var en så fin idé at han rett og slett ga mannen flere tusen kroner i gave som startkapital. Gjett om mannen ble forbløffet!

Det gjelder å holde øyne og ører åpne og gripe de sjansene som dukker opp på vår vei. Forvent det uventede, for alt er mulig!

Ett skritt om gangen

En ting som kan være til god hjelp når vi arbeider med å finne og virkeliggjøre drømmen vår, er å minne oss selv om at vi bare trenger å ta ett og ett skritt om gangen. Ikke tenk på hele pakka på en gang, for det kan fort virke både overveldende og uoppnåelig.

Øvelse

Tenk ganske enkelt:
«Hva er mitt neste skritt akkurat nå?
Hva skal jeg gjøre akkurat i dag eller denne uka for å bringe meg selv ett steg nærmere å finne og virkeliggjøre drømmen min?»

Det kan for eksempel være å sette av litt tid til å gjøre noe du virkelig har lyst til, ringe en kontaktperson, oppsøke noen som kan gi deg råd og tips, rykke inn en annonse, snakke ut med en annen person, undersøke ulike alternativer når det gjelder et valg du skal ta, lage et prøveprodukt, øve deg på en ferdighet, ta et relevant kurs, og så videre.

Lytt til din indre visdomskilde og kroppens signaler

I arbeidet med å finne og virkeliggjøre drømmen vår kommer vi stadig i valgsituasjoner. Noen valg er enkle å ta, andre kan føles både vanskelige, skremmende og risikable. Det er lett å bli stående og skjelve i buksebeina uten å komme videre.

Jeg tror vi er best tjent med å søke vår egen indre visdomskilde – intuisjonen – når vi skal ta viktige avgjørelser. Faktisk tror jeg vi er tjent med å kontakte vår indre visdomskilde i alle livets forhold.

Denne kilden taler til oss hele tiden, men med en stemme som er så stille at vi lett kan overhøre eller avfeie den.

Du har sikkert noen ganger opplevd å få et lite indre advarselsignal før du foretar deg noe. Signalet kan være et blaff i form av en tanke, et bilde, en beskjed eller en ugrei fornemmelse i kroppen. Men så avfeier du advarselen og handler i strid med den. Bare for å oppdage at du burde tatt advarselen på alvor, fordi den stemte.

Øvelse

Her er en øvelse som hjelper deg å komme i kontakt med din indre visdomskilde og la den veilede deg:

Sørg for at du har det stille rundt deg. Sett deg godt til rette og slapp av. Tenk at alle forstyrrende tanker renner av deg og blir borte. Sinnet faller til ro.
La oppmerksomheten følge pusten – rolig og avslappet. Kjenn at hele kroppen slapper av og blir stille.
Forestill deg at hele du som person er godt samlet i kroppen, som en stødig søyle av lys.
Så flytter du oppmerksomheten til hjertet. Tenk deg at du er i hjertet, og at det er blitt til et lysende, stille rom der du kan kontakte din indre visdomskilde og få råd.
Ha spørsmålet eller dilemmaet ditt klart i tankene og vær åpen for å finne en best mulig løsning.
La deretter sinnet bli helt stille og avslappet og vent på svar. Det kan komme i form av bilder, symboler, ord, fornemmelser, eller bare som en plutselig visshet.
Når du har mottatt svaret og kommet til klarhet i hvilken løsning som er best for deg, er det sannsynlig at du vil føle en dyp indre ro og letthet.

Vær oppmerksom på kroppens signaler i hverdagen. Kroppen vår er en fantastisk varslingssentral som er til å stole på. Det gjelder bare å legge merke til signalene.

Jeg får ofte fornemmelser i skuldrene, magen eller brystet.
Når noe føles riktig, kjenner jeg en god og rolig fornemmelse.
Når kroppen roper varsko, får jeg stramme skuldre, en synkende fornemmelse i brystet eller en urolig klump i magen.

Legg merke til hvordan kroppen din varsler deg i ulike situasjoner, og lær av erfaring hvordan du skal tolke signalene. Jeg anbefaler boken «Lær deg å bruke intuisjonen» av Penney Peirce for videre lesning.

Vær tålmodig – ikke gi opp

Alle prosesser består av mange skritt, noen store og noen små.
Skritt tar tid.
Dessuten kan vi møte diverse hindringer underveis.
Da gjelder det å være tålmodig og litt sta.

Alle møter problemer og utfordringer.
Alle har nedturer.
Det er normalt, det er en del av prosessen.
Og det går over.

Når jeg har mine nedturer, trøster jeg meg selv med erfaringene jeg har fra tidligere nedturer:
«Alt føles vanskelig og umulig akkurat nå, og gudene vet hvor lang tid jeg vil bruke på å komme ut av det. Men sånn har jeg hatt det før.
Jeg vet at jeg kommer til å komme videre. Jeg vet at jeg vil lære noe verdifullt av denne erfaringen. Jeg vet at jeg vil føle meg styrket når det er over. Ingen grunn til å gi seg.
Dette er bare et nødvendig ledd i utviklingen min. Det er livet som speiler min egen frykt og motstand og viser meg hva jeg trenger å gi slipp på og lære før jeg kan gå videre.»
Hittil har det stemt fortreffelig.

Vern om drømmen din

Når du har jobbet en tid med din egen prosess, vil drømmen din ganske sikkert begynne å utkrystallisere seg. Kanskje du får en aha-opplevelse og plutselig vet hva du har lyst til å gjøre. Eller du har børstet støvet av en gammel drøm og hentet den fram i lyset igjen.

Vern om drømmen din! En drøm som vokser fram er som en sped liten flamme i begynnelsen. Et lite vindpust kan være nok til å slokke den – for eksempel andres kritiske blikk eller kommentarer når de har hørt om drømmen din:
«Nei, nå må du gi deg. Det der er både tåpelig og urealistisk. Hvordan kan du tro at du skal få til noe slikt? Hvor skal du ta pengene fra? Ta deg sammen og vær litt fornuftig.» Eller noe lignende.

Derfor: Ikke fortell om drømmen din til mennesker som ikke støtter deg. Det vil bare gjøre deg motløs og tappe deg for energi. Søk i stedet mennesker som støtter deg og tar deg på alvor. Bygg deg opp et nettverk av likesinnede personer.

Jo mer næring du gir til drømmen din i form av tanker, følelser og konkret handling, desto sterkere vil den bli i ditt hjerte og sinn, desto lettere vil det bli å virkeliggjøre den, og desto mer givende og meningsfylt vil du oppleve livet ditt.

Til slutt vil ikke drømmen din lenger være en sped flamme, den vil være som et kraftig bål. Og hva skjer når vinden blåser på et bål? Det slokner ikke. Tvert imot – det brenner enda kraftigere.

Måtte din drøm vokse seg så sterk og livskraftig at ingenting kan hindre deg i å virkeliggjøre den!

* * *

Anne Helene Grøntoft er sertifisert co-active coach CPCC, PCC og har tidligere praktisert som terapeut i mange år. Hun arbeider med coaching, selvutvikling og kommunikasjon og holder også foredrag og kurs innenfor disse emnene.
Anne Helene har kontor i Møllergata 6 i Oslo sentrum.
Tlf. 971 40 692.
E-post: ah.grontoft@online.no
Nettsider: www.corebeing.no