Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Godt nytt år!

Mon tro hva som ligger foran oss i 2010?
Blir det et år på det jevne, eller kommer det til å skje store forandringer?
En ting er i hvert fall sikkert: Det er i høy grad opp til oss selv.

Kanskje du kan la deg inspirere av Hans Børlis dikt «Rapport fra grasrota»:

Jeg er en liten maur.
Det stilnes over stiene
og storkvelden tar til å skumre i skogen.

Alle vettuge gamle skogsmaurer

er forlengst vel i hus
med barnåla si – men jeg
kravler i skymmingen med griperne klare
oppover et svaiende hveingras-strå.
Skulle jo vært fint
å komme trekkende heim til tua
med ei stjerne …

Coach: Hvilken stjerne vil du hente ned fra himmelen i 2010?

Leave a Reply

OBS! Spambeskyttelse: Du må løse følgende regnestykke før du sender kommentaren: *